tisdag, oktober 07, 2008

Med Eu namnden i Prag

Jag visste inte att Prag / och Wien / ligger vaster om Stockholm. Men faktiskt ar det sa.

En delegation fran namnden under ordf Anna Kinberg Batras goda ledning besoker Tjeckien infor deras ordforandeskap nasta halvar. Givande samtal med ministrar och parlamentariker i deputerandekammaren ( "andra kammaren") och i senaten ("forsta kammaren). I gar mote med EU minister Vondra, som var mycket upptagen med finanskrisen och gemensamma EU uttalanden. Idag har TT sagt att Tjeckiens finansminister avviker genom att vara tveksam till alltfor langtgaende gemensamma ataganden.

Idag intressanta diskussioner med senatorer kring Tjeckiens ratificering av Lissabonfordraget, vars forenlighet med deras grundlag forst nu ska provas i vissa avseenden av forfattningsdomstolen. Osakert var det landar, verkar det faktiskt. jag hoppas att bade tjeckien och sa smaningom Irland godkanner fordraget, det behovs for att EU ska fungera battre och kunna ta in fler medlemmar.

Prag ar en vacker stad vid floden Wisla. Med svenska ambassaden hogt belagen med utsikt over staden. Mitt forsta besok i Prag, har gatt flera ggr over Karlsbron vandrat i de gamla judiska kvarteren. Som den omansklige Hitler tydligen skulle bevara som ett museum over en folkgrupp manniskor som han holl pa att utrota.....

Drack gott morkt ol pa krogen fran 1499 U Ilekit (ung).

1 kommentar:

Staffan Danielsson sa...

Heter verkligen floden Wisla?

Nej, jag verkar ha fel...

Så här skriver Wikipedia:

"Vltava (tyska, svenska: Moldau) är en flod i Böhmen i nuvarande Tjeckien. Den är biflod till Elbe. Avrinningsområdet är 28 090 km2 och medelflödet vid mynningen i Elbe 150 m3/s. Vltavas längd är 430 km. Vid sammanflödet med Elbe är Vltava den mäktigare, men eftersom den mynnar i rät vinkel mot Elbes flöde har den ändå uppfattats som biflod.

Både det tjeckiska namnet Vltava och det tyska namnet Moldau tros ursprungligen komma från forngermanska *wilt ahwa ("vilt vatten").

Vltava har givits en målande musikalisk beskrivning i Bedřich Smetanas cykel av symfoniska dikter Má Vlast (Mitt fädernesland)."


Prag ligger mycket vackert vid floden, i alla fall. Prag bildades av 4 städer nära varandra vid Moldau fråb 1200-talet och framåt. Pragborgen är äldre, mycket mäktig tillsammans med katedralen.
1648 (ca) intog svenskarna Pragborgen, men kom inte över Karlsbron över Moldau. Märkvärdigt ändå att Sverige befann sig där så långt hemifrån....