onsdag, september 24, 2008

signalspaning igen

jag läser ett tt-meddelande där Camilla Lindberg kritiserar ett av förslagen i vårt inspel från augusti, som tillkom efter en dialog med centerkritiker vid flera möten.

"I slutet av sommaren lämnade centern sitt förslag på tillägg till FRA-lagen. Det gick framförallt ut på att signalspaningen i kabel inte får ske om svenska IP-adresser är inblandade i data- eller telekommunikationen.

- Det gillar jag inte alls. Det skulle vara väldigt konstigt att göra skillnad mellan svenskar och andra européer, säger Camilla Lindberg."

Jag håller ju inte med. I andra länders lagstiftningar är det mycket restriktivare att spana i det egna landet eller mot egna medborgare. Och även kritiken i Sverige har ju främst gällt den mkt begränsade del av signalspaningen som kan riktas mot datorer eller telefoner i Sverige.

Vi får se vad regeringens lagrådsremiss kommer att innehålla. Jag hoppas att våra centerkritiker kommer att känna igen sig från våra tekniska diskussioner i augusti.

6 kommentarer:

Leo sa...

Personligen hoppas jag fortfarande på Folkpartiet och Centerpartiet i FRA-frågan.

Jag tror att man, om man kombinerar Folkpartiets förslag att begränsa spaningen, och ge medborgarna rätt till upprättelse, med Centerpartiets förslag om att bara leverera transittrafiken (OBS! Filtreringen måste ske innan FRA får trafiken!) till FRA, kan få ett klart godtagbart förslag som blir en "medelväg".

Det här måste dock naturligtvis först utredas i en parlamentarisk utredning, där man tittar på signalspaningsbehoven och tar fram en lag med integritetsaspekten och demokratiaspekten i centrum.

Riv upp, gör om, gör rätt!

Moxie sa...

Men Staffan:

Även i andra länder så drar man sig för att ånga upp brev från utlänningar som råkar passera landet, bara för att de råkar passera och ser lite misstänkta ut. Att ånga upp posten är sånt man sysslar med i stater som Kina och Nordkorea, inte i fria demokratier i väst.

Då är det väl inte så konstigt att man känner viss olust inför en lag som säger att staten får göra just det, bara brevet kommer i kabel istället för kuvert?

mats p. sa...

leo har bra idéer.

Jag vill lägga till att FRA under inga som helst omständigheter får utföra obegränsad "metodutveckling för att följa förändringar i signalmiljön" eller vad det heter den här veckan. Dessa formuleringar handlar helt enkelt om automatiserad masskartläggning.

Strunt samma om det är en människa eller dator som gör grovjobbet - inte ens FRA som är så duktiga kan hitta nålar i höstackar utan att vrida och vända på varenda strå i databaserna.

Har du läst och förstått detta? :

http://file.sunshinepress.org:54445/thorpglen-spying-2008.pdf

Anonym sa...

Det är viktigt att regeringen i lagrådsremissen inte bara talar om meddelanden och hur dessa ska hanteras.

På sistone har alltfler kritiker uppmärksammat inhämtningen och lagringen av trafikdata. Den informationen får enligt lagen 18 juni inhämtas i FRA:s utvecklingsverksamhet. Se även i propositionen s. 72:

Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integri-tetssynpunkt. Regeringen anser därför att även denna verksamhet skall omfattas av de begränsningar som lagen uppställer.


Det är här som ni måste klargöra att sådan information skall förstöras.

Vill FRA inhämta enskildas trafikdata, får de göra det på vanligt sätt, dvs inom ramen för uppdragsgivarnas inriktningar.

Det är inget man ska kunna ägna sig åt genom att kalla det "metodutveckling" eller "information om signalmiljön".

/JJ

Fredrik L sa...

De 15 punkterna ser intressanta ut, men jag har några frågor:

1) Är det ISP:erna som kommer att tillhandahålla trafiken eller kommer det att finnas ytterligare något led ("filtreringsmyndigheten X")?

2) Hur kommer utlandssamarbetet att regleras? Här finns ju annars möjligheter att kringgå regelverket. (T.ex. att utländska tjänster kan tillhandahålla material som FRA inte själva får inhämta.)

3) Blir det någon utredning/kommission beträffande FRA:s tidigare verksamhet?

4) Kommer FRA att kunna inhämta enskildas trafikdata i utvecklingsverksamheten, eller krävs särskilt godkännande för varje trafikuppgift som rör enskild?

Rille sa...

Staffan,
jag tror du är störd.

/f.d.alliansväljare