tisdag, september 30, 2008

"jag får inte ihop det intellektuellt", sa Björn Ericsson

Jaha, och vem är Björn Eriksson då som har sådana problem.

Jag syftar så klart på vår utmärkte och engagerade landshövding i Östergötland, emeritus bland landets hövdingar. Som verkligen engagerar sig och driver på i Östergötland, och som utvecklat ett fantastiskt nätverk i hemlänet och i landet.

I fredags var länets riksdagsledamöter hos landshövdingen på Linköpings slott för att överlägga och utbyta information i aktuella frågor. Alltid givande. Jag förvånades återigen över Östergötlands bottenplacering i olika arbetsmarknadssammanhang, länet ligger helt enkelt illa till i andel sysselsatta, ungdomsarbetslöshet osv. Vi tror det knappt själva och säkert inte vår omvärld, men så är det tyvärr. En tung bakomliggande orsak är vår industristruktur och kräftgången hos ett antal företag där.

Vi trätte lite i regionfrågan, som vanligt. Landshövdingen vill låta folket djupdiskutera om landstinget och länet ska bestå eller vidgas, och i så fall med vilka angränsande delar eller ej som en regionförstoring ska ske. Han nöjer sig inte med att länets representanter för folket i bred enighet över partigränserna gör bedömningen att det är bra att Östergötland ingår i en större region med mer ansvar och inflytande över regionala frågor, och att huvudinriktningen är söderut med öppenhet även åt andra håll.

Jag tänkte vara indiskret och läcka från våra förtroendefulla överläggningar, vilket jag just gjort.

Landshövdingen fällde också yttrandet i rubriken, vilket jag tycker var roligt. Syftade han kanske på sin egen inställning i regionfrågan...?

Nej, faktiskt inte. Det handlade om en annan fråga. Och det var nog inte sig själv han syftade på heller.

Men hade jag fällt det om regionfrågan och med syftning på landshövdingens linje, så hade det kunnat varit sant...!

1 kommentar:

Anonym sa...

Ericsson är nog ganska ensam om sin inställning, då folket i Östergötland givetvis vill ingå i en större region med självbestämmande och folkvalda representater nära dem själva. Inget konstigt med det.

Landshövdingen är ju bara en utsedd person, ungefär som kungen och borde därmed hålla tyst i politiska frågor och koncentrera sig på att klippa band och spela pajas på olika folkliga tillställningar.

Problemet är istället att han har suttit alldeles för lång tid för att det ska vara hälsosamt för vår region. Han måste snart flytta tillbaka till Solna, eller var han nu hör hemma. Där kan han fortsätta åka runt och bli vän med alla.
Kanske kan han uträtta något för den kommunen istället, för mycket har han inte lyckats med i Linköping.
Han har snarare varit en belastning!