fredag, september 05, 2008

besök i Arvidsjaur, Boden och Luleå

Det skrivs mycket om det svenska försvaret, ibland att det kostar för mycket och ibland att det är för nedbantat.
Det är alltid givande att besöka garnisoner och förband och där se den höga kvalitet som regelmässigt kännetecknar verksamheten.

Jag besökte alltså - tillsammans med vår politiske sakkunnige Per Ahlström på riksdagens centerkansli - I19 i Boden och Arvidsjaur (Jägarbataljonen), A9 i Boden samt F21 i Luleå.
Intressant var t ex deras allt tätare samverkan sinsemellan i garnison Nord, och samarbetet med deras norska och finska motsvarigheter.

Självklart finns det oro med anledning av försvarets underskott och de åtgärder som ÖB har föreslagit eller som det surrar rykten omkring. Min kommentar har varit att det finns utrymme för att effektivisera och spara i försvaret vad gäller försvarsmateriel, myndighetsstruktur och byråkrati samt på högkvarteret. Sedan får omvärldsanalyser och andra bedömningar avgöra hur mycket av detta som kan återföras till försvarsmakten.
Vad gäller garnisoner och förband så skedde ju en stark bantning och omstrukturering vid 2004 års försvarsbeslut, som nu är genomfört. Om det finns utrymme för några ytterligare förändringar bör dessa analyseras mycket noga, eftersom det har ett betydande värde att försvaret finns på olika platser i landet, samtidigt som omställningskostnaderna vid strukturförändringarna är betydande. De garnisoner och förband som nu finns i Sverige håller också alla en hög kvalitet.

Inga kommentarer: