fredag, juni 13, 2008

kommentar till försvarsberedningens rapport

Staffan Danielsson (c) om Försvarsberedningens rapport den 13 juni 2008:


Det har ett stort värde med en bred samsyn i ett land om försvarets långsiktiga inriktning. Centerpartiet har alltid strävat efter detta, och det är glädjande med den breda enigheten i försvarsberedningen. Sverige ska ta sitt ansvar för fred och säkerhet i världen, tillsammans med andra, vilket också ger grunden för vår egen säkerhet.

För några decennier sedan satsade Sverige mer än tre gånger så mycket på försvaret som på biståndet, som ju båda bidrar till fred och stabilitet. Idag har beloppen närmat sig varandra, vilket i grunden är en bra utveckling. Det har ett värde att relatera Sveriges försvar till utformning och storlek i andra länder, och därför är länderjämförelsen i vår rapport läsvärd.

Vi ställer nu om till ett rörligt och insatsberett försvar, vars insatsförmåga ska öka. Det ska göra viktiga insatser internationellt, men det är också viktigt att betona att våra garnisoner och förband tillsammans med de nationella skyddsstyrkorna – hemvärnet – fortsatt tryggar en beredskap över hela landet.

De olika förslagen för att utveckla hemvärnet ser vi från centerpartiet mycket positivt på; Det är spännande att pröva nya uppgifter för hemvärnet på olika områden, det är bra att direktutbildning ska kunna övervägas vid behov och att samarbetet med den civila krisberedskapen ska ökas.

Det är också positivt med Sveriges starka vilja att utveckla det nordiska militära samarbetet på flera områden inom ramen för Sveriges medverkan i EU och Partnerskapssamarbetet med Nato, liksom att samarbete med länderna kring Östersjön bör öka.

Samtidigt som det är påfrestande för försvaret med omställningar i flera olika avseenden syftar hela rapporten till att öka den operativa effekten, vilket ger ett på sikt ett mer användbart och effektivt försvar.

Vår uppgift var inte att analysera Sveriges relationer till Nato, och det har vi inte gjort, men vi föreslår att Sveriges fortsatta samarbete inom EU och med Nato bör analyseras och utvecklas i särskild ordning.

Jag står bakom rapporten i sin helhet.

1 kommentar:

Kenth sa...

Det tragiska i kråksången är att man inte talar om vad som ska finnas kvar.
Sak vi ha ett fungerande framtida försvar ( oavsett storlek ) måste varje vapenslag finnas spritt över hela Sverige.
Skåne är Skåne och Norrland är Norrland.

Gör man inte detta kommer erfarenhet, kunskap, utbildningshastigeht att väldigt, väldigt kraftigt försämras för framtida trupp i ett krisläge.
Oavsett om det är Al Quida, Ryssen eller Dansken som hotar oss.

Inte bra, inte bra alls . . .
Jag menar, man använder inte en dåligt utbildad för att utbilda ännu sämre utbildade personer.