onsdag, juni 11, 2008

150 mail - och 33 blogginlägg

Det är många som epostar till mig och andra riksdagsledamöter. Jag försöker svara, men det måste ju bli standardsvar först. Jag hänvisar också till denna blogg.

Några epost/inlägg innehåller personangrepp och fördömanden. Tack till några av Er som beklagar detta.

Jag märker när jag svarar att en del uppskattar ett svar, och kanske inte alltid haft hela den svåra bilden klar. Den bild som gjort att de allra flesta i riksdagen, och i jämförbara länder, bejakar principen om Sveriges rätt att under noga kontrollerade formerspana mot allvarliga yttre hot mot landets och medborgarnas säkerhet.

Några hänvisar till en enkätfråga på kvällstidningarnas hemsidor som bevis för att svenskarna är emot signalspaning mot allvarliga yttre hot.
Frågan är "Är det rätt att myndigheterna ska läsa dina mejl"?

Med frågan så formulerad är ju nej-svar det naturliga. Det handlar om att förhindra allvarliga yttre hot mot landet under noggrann reglering och stark kontroll, och tar man in också den bilden förändras svarsutfallet.

Avlyssnas all trafik eller bara ett mejl på kanske 10 miljarder? Det är korrekt att den godkända inriktning med sökord som spaning får göras mot filtrerar all trafik som passerar landsgränsen och avser utländska förhållanden. Men det jag avsåg var ju att bara en oerhört liten andel av mejlen stämmer in på sökorden och plockas ut.

Godkänns sökorden i tillståndsgivningen till spaningen? Ja, till en del. Själva inriktningen måste godkännas, och de sökord som inleder spaningen. Sedan tillkommer andra sökord - huvuddelen - som får kontrolleras i efterhand av kontrollmyndigheten.

Kan epost mellan abonnenter i Sverige och som passerat landsgränsen fastna i filtret? Jag, det kan ske i enstaka fall. Då ska eposten genast förstöras, att detta sker ska löpande kontrolleras av kontrollmyndigheten.

Ska Sverige bli som USA? Nejdå, men jag ville bara påvisa att den nya lagen reglerar spaningsverksamheten bättre och öppnare än i många andra länder.

23 kommentarer:

Jens sa...

Det är fortfarande tyvärr så (oavsett hur oskyldigt du försöker få detta att låta) att sådana här saker alltid, ALLTID utsätts för ändamålsglidning i längden när tekniken/rutinerna väl är på plats.

Frågor som denna kommer att ställas i framtiden;
Vore det inte bra om man kunde sätta dit en mass-barna-mördare med bevis hämtade från FRA?

Sedan fortsätter det, sakta men säkert.

Några år senare kan det låta så här;
Vore det inte bra om man kunde få bukt med massor av bidragsfusk från försäkringskassan och a-kassan med automatisk databehandling på FRA-data, informationen kanske borde sparas i alla fall en kortare tid? Eller?

Vart det tar stopp vet ingen idag. Vi kan ha en regering om 20 år som inte alls tycker att detta förslag är "kraftfullt nog" för att ha koll på medborgarna i landet. Inte så dumt att kunna hålla koll på anonyma tipsare till media kanske?

Frågan är om det är okej att en börja leda in samhället på ett sådant här spår från första början.

Låtsaskriget mot terrorn har förstört tillräckligt med integritetsskydd i världen. Det är dags att sätta stopp!

Detta stopp börjar med att inte rösta ja till Lex Orwell nästa vecka.

Det fortsätter med att inte låta delar av detta förslag sedan smygas på oss i portioner av politikerna.

Anonym sa...

Staffan, skulle det vara ok om FRA även signalspanade med avancerade sök och filtrerings funktioner för att hitta korrupta och kriminella politiker och tjänstemän?

För det är väl ett hot om något?

Winston Smith sa...

Jag kan bara hålla med Jens. Om vi har infört ett system för filtrering av våra kommunikationer för att undanvärja inbillade eller försumbara hot som terroristdåd mot Sverige så kommer någon förr eller senare på den briljanta idén att använda systemet för att förhindra reella hot. Det är de små stegens resa mot total övervakning. Varför inser inte riksdag och regering detta?

Ken Rabelius sa...

Det börjar litet och "oskyldigt" (även om jag absolut inte tycker att ens detta är oskyldigt".

Sedan när folk har vant sig så påstår man att hotet har växt och att åtgärderna måste höjas, och sedan är den onda cirkeln igång...

Nog finns det en hotbild alltid, hotbilden kallas FRA och den hotar demokratin, den hotar vår frihet och den hotar meddelarskyddet!

Jag kommer iaf känna mig osäker i sverige om denna lag får igenom.
Det "yttre hotet" mot sverige är absolut INTE i proportion till dessa drastiska åtgärder!

Jag bävar redan nu eftersom jag är säker på att detta denna terrorlag kommer gå igenom.

Tänk efter lite, hur stort är hotet mot sverige? och sätt i proprtion till motfrågan hur stort är hotet mot friheten om detta genomförs?

ta kameror téx. Det började med kameror i butiker och banker, sedan på allmänna platser, nu finns kamerorna överallt och ingen reagerar... varför? jo... för att kamerorna har tillkommit stegvis. när folk vant sig att se kameror på almäna platser så utökar man det till skolor, till parkeringdplatser osv. allt insvept i ett lager av lögner som säger att det endast är till för att stoppa brottslighet...

Jag är rädd för dagens samhälle och dit det är på väg. Men det kanske är meningen? Rädda människor är ju lättare och styra än säkra människor...

säg terrorist så nickar folk på huvudet och går med på nästan vad som helst bara det införs stegvis.

Rösta nej, till lagen.
Denna lag är INTE i proportion till hotet!

Ahruman sa...

Du har fortfarande inte förklarat vilka dessa ”allvarliga yttre hot mot landet” är. Enligt statsministern i dagens partiledardebatt fungerar den nuvarande inte alls (”Om vi ska ha en signalspaning ska den kunna ge resultat. Det gör inte dagens signalspaning.”), men ändå finns det inte minsta tecken på terroristattacker mot Sverige (bortsett från et och annat mediadrev runt en burk raklödder). Att bevakning av kommunikationer över Sveriges gränser skulle stoppa bombattentat mot svenska soldater i Afganistan är ju bara absurt. Vilka är dessa yttre hot?

Sedan var det det där med att inrikestrafik som snappas upp “i enstaka fall” skall förstöras. Det är möjligt att du är så illa insatt i tekniken att du tror att det handlar om enstaka fall, men jag försäkrar att så inte är fallet. I stort sett all e-post och övrig internettrafik mellan två olika organisationer inom Sverige passerar gränsen, och det gör även mycket telefontrafik. Däremot är jag ganska säker att du vet att kravet på att det förstörs endast gäller försvarsunderrättelseverksamhet, och att nuvarande tolkning av lagen är att FRA:s spaning åt icke-militära myndigheter – en stor del av deras verksamhet – inte är att anse som försvarsunderrättelseverksamhet.

Ahruman sa...

(Fortsättning, tryckte på fel knapp)

Även om hoten fanns och man faktiskt kunde utesluta inrikestrafik skulle det här vara ett ytterst farligt och naivt förslag, eftersom vi inte kan lita på framtida regeringar. Det största hotet mot det svenska folket är alltid den svenska regeringen, eftersom endast denna kan införa allmänt förtryck; det är just därför grundlagen fokuserar på att skydda den enskilde mot det ällmänna (se t.ex. Regeringsformen 2 kap. 2 och 6 §§). Att införa en sådan lag utan att ens ange en trovärdig anledning är ren galenskap.

Arbeta för folket, inte för espionagets självförverkligande paranoia. Var en hjälte. Rösta nej.

Onsdag sa...

Jag förstår inte riktigt hur FRA ska kunna veta vilka meddelanden som skickas mellan svenskar och vilka som inte gör det. Hur kan de se om kewld00d96@hotmail.com och l337g1rl95@gmail.com är svenskar, norrmän eller japaner? Tanken kan väl knappast vara att FRA ska ha ett register över alla mailkonton som används av svenska medborgare.

Johan T sa...

"Det är korrekt att den godkända inriktning med sökord som spaning får göras mot filtrerar all trafik som passerar landsgränsen"

Tänk att vi äntligen är överens om detta, Staffan. Det tog en månad.

Du tar ovanstående rader som utgångspunkt för diskussionen. För mig slutar tvärtom debatten precis här.

Man behöver egentligen inte veta mer om lagförslaget än just detta. Staten får en kopia av all trafik som passerar gränsen. Denna infrastruktur skapas av er politiker. Den finns inte idag. Den får heller aldrig bli verklighet

De begränsningar om "utländska förhållanden" osv. som finns i förslaget kommer att variera med tiden, och är av underordnat intresse.

Huvudfrågan är: Vilka av dina väljare har bett dig bygga en infrastruktur, som medger övervakning av nästan all vår kommunikaton?

Magnus Persson sa...

"Avlyssnas all trafik eller bara ett mejl på kanske 10 miljarder?"

All trafik avlyssnas. 9 999 999 999 av de där mejlen kommer visserligen endast att avlyssnas av en dator, men det innebär trots allt även de blivit avlyssnade. Och det var ju som du skriver på annan plats i blogginlägget hela idén med förslaget...

Krig är fred sa...

Staffan, det stora problemet med hemlig avlyssning i största allmänhet är att information kommer ut utan att du kan bemöta eller kommentera det. Det finns gott om exempel hur terroristmisstankar förstört folks liv. Ett väldigt närliggande exempel är "Manno" som jobbade på Oskarshamn, som utan att kunna bemöta det hela blev uthängd som terrorist med resultat att man hittade den bakgrund han lyckats kravla sig upp ur. Hade det hela skett på klassiskt sätt med en rättsäker förundersökning med normal förundersökningssekretess hade han kunnat bemöta saker och ting, och det hade inte spårat ur. I USA och England har terrorhysterin lett till oskyldigas död, och det finns mycket gott om historier om folk som råkat ut för, skulle jag vilja säga, vad som snarast kan sägas vara trakasserier från NSA/Department of Homeland Security. Om samarbetsavtalet med DHS ger resultat så kan vi se fram mot likadana saker här i Sverige. För sådana blir lätt resultatet när man fiskar och bara får upp brottstycken utan sitt sammanhang. Staten ska inte ha rätt att sprida påsående om dig utan din kännedom, eftersom du då inte har möjlighet att bemöta det.

NSA har fö hållt på med samma sorts avlyssning som FRA är tänkt att syssla med, med den skillnaden att de gjort det olagligt: Lawsuits May Illuminate Methods of Spy Program

Här har vi det samhälle vi kan se fram emot, där man släpar hederligt folk av tåget för de tagit bilder, ovetande om att det var förbjudet: Schneier on Security Taking Pictures from a Train

Där all ens privatkorrespondans blir lovliga byten: Taking your laptop into the US? Be sure to hide all your data first

Glöm bort det där med att låsa in privata saker, du är skyldig om du inte kan bevisa din oskuld: Government to force handover of encryption keys

Är det denna framtid vi vill ha? Tyvärr Staffan, som jag ser det kan du välja mellan att företräda folket (som uppenbart inte vill råka ut för sådana här övergrepp) eller minsta motståndets lag. Valet är ditt.

Anonym sa...

Hur ska jag våga prata om senaste spelomgången i spelet Counter-strike i framtiden med mina vänner?

Hur ska jag våga prata politik som rör terrorism i framtiden?

Hur ska jag våga köpa och ladda hem en e-bok som handlar om terrorism i framtiden?

En sak är iaf säker, jag kommer inte våga använda vissa ord i dessa mina mail i framtiden om detta förslag går igenom!

Göran Olsson sa...

Vad krävs för att du skall lyssna på dina väljare?
155 mail och 33 blogginlägg är alltså inte nog.
Tråkigt att ni skall ställa till så ni förlorar nästa val för ni har många viktigare frågor kvar att jobba med.
Fortsätt att föra en politik för sverige och svenskarna inte mot era väljare.

Magnus sa...

"Ikväll ska jag leda min grupp till seger. Blod kommer att flyta! Civilisationens företrädare kommer inte att se dagens ljus igen!"

Pratar jag om angrepp på Stockholmspolisen, eller planerar jag en kommande fight mellan The Horde och The Alliance i World of Warcraft?

Om jag fastnar i filtret och blir granskad för det senare, är inte redan det skäl nog att förstå hur fel det kommer att bli?

Göran Olsson sa...

"Frågan är "Är det rätt att myndigheterna ska läsa dina mejl"?

Med frågan så formulerad är ju nej-svar det naturliga."

Med frågan, "Vill du hindra att okända yttre hot skall anfalla oss" så har du svarat Ja!

Skall vi då tolka det som att du inte har satt dej in i frågan utan bara svarat på på själva frågan.
Eller har du läst på och svarar med det enda vettiga alternativet som finns?

Magnus sa...

Min poäng, om den inte gick fram:

Att nån oskyldig fastnar i filter och blir granskad kommer inte att vara ett undantagsfall.

99.9999999 (+ önskat antal 9:or) procent av fallen kommer att fastna i filtret på felaktiga grunder, och därmed läsar av människor.

Felaktigt inhämtad information ska förstöras?

Jojo. Vem raderar den ur hjärnan på de som läst den?

Information kommer att läcka.

Information kommer att missbrukas.

Quis custodiet ipsos custodes.

Erik Hultin sa...

"Det är korrekt att den godkända inriktning med sökord som spaning får göras mot filtrerar all trafik som passerar landsgränsen och avser utländska förhållanden."

Det innebär i praktiken all internet- och mailtrafik.

"Kan epost mellan abonnenter i Sverige och som passerat landsgränsen fastna i filtret? Jag, det kan ske i enstaka fall. Då ska eposten genast förstöras, att detta sker ska löpande kontrolleras av kontrollmyndigheten."

Staffan, du saknar uppenbarligen kunskap om hur internet fungerar rent tekniskt. Enstaka fall handlar det snarare om när vi pratar om det som INTE passerar landsgränsen. Huruvida det som fastnar ska förstöras efter avlyssning eller ej är irrelevant. Då handlar det ju bara om att reparera ett begånget integritetsbrott.

Det du egentligen menar när du pratar om kontrollinstanser och liknande är detsamma som att säga: Hoppsan vi tjuvlyssnade på det du sa/skrev men vi lovar att radera det på en gång och de som har granskat allt kommer såklart att lobotomeras så att minnet av avlyssningen inte finns kvar.

Jag vet faktiskt inte riktigt varför du ger dig in i denna debatt med den bristande tekniska kunskap som du tyvärr uppvisar. Inte heller kan jag förstå hur du får ihop det hela med en liberal grundsyn. Är du möjligen moderat?

Anna Serner, vd för Tidningsutgivarna har i både tidningen Resumé och på TU:s hemsida idag konstaterat att FRA-förslaget är grundlagsvidrigt och att det även står i direkt strid med såväl meddelarskyddet som yttrandefrihetslagstiftningen. Tror du på allvar att ett "Hoppsan....." räcker den dag som det första reella övertrampet sker?

Skulle det vara ok att upphäva brevhemligheten, tycker du?

Daniel sa...

Är ni politiker undantag från denna lag, precis som biltullen eller?

Att någon välbetald lobbyist har förklarat för dig vad detta innebär, betyder inte att du vet det. Du är säkert så dum så du tror att detta enbart kan tillföra gott.

Ge det några år, sen har APB full tillgång till FRA's register och dokument. då behöver vi inte längre oroa oss över livsfarliga fildelare längre. TACKA GUD för att dessa stoppas istället för barnvåld och misshandelsfall. Bra ställe att lägga pengarna på......

Anonym sa...

Det som är komiskt i det hela är att FRA just nu redan kör live och avlyssnar mycket trafik. Beslutet handlar mer om hur materialet skall få användas juridiskt.

Men det kanske inte en Ni känner till.

Jag är emot detta förslag, och tycker det är sorgligt att alliansen måste ta dessa trissta beslut, varför inte bordlägga det till 2010 och hoppas sossarna om dom nu vinner, tar beslutet åt Er. För en sak är säker, ni kommer !TYVÄRR! ( jag är ingen SOSSE! ) bara förlora röster på detta beslut.

Niklas sa...

För det första så tycker jag att Staffan ska ta sig tid att faktiskt svara på argumenten han får i mail istället för att skicka form-mail och ersätta namnet.

Sen vill jag påpeka att förslaget strider mot svensk grundlag, specifikt kapitel 2, paragraf 6, som lyder:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).

Om man sedan tar en titt på remissvaren så blir det ännu värre. Justitiedepartementet kallade till exempel lagen för "helt främmande för vårat statskick". Det var flera andra väldigt kritiska remissvar, som jag är säker på att Staffan läst.. eller inte.

Om han kan tycka att vi är värdiga nog ett svar på hur han kan stödja en lag som kommer övrvaka varenda hederlig svensk medans den samtidigt inte gör nånting för att komma åt de som är "målet". Terrorister använder sig knappast av okrypterade mail eller telefonsamtal, tror man det så är man riktigt oinformerad. Och ordentlig kryptering är väldigt svår att knäcka. Även med superdatorer kan du inte knäcka ett meddelande på mindre än ca 50 år.

Om Staffan kan ta och ära oss vanliga dödliga med den anledning han har fått ovanifrån skulle det vara jättebra. Om han sen kan argumentera för den skulle det va ännu bättre.
Kan han inte det och ändå röstar ja så är det väl ändå frågan om Staffan är kompetent nog att sitta i riksdagen.

Philip sa...

"Kan epost mellan abonnenter i Sverige och som passerat landsgränsen fastna i filtret? Ja, det kan ske i enstaka fall. "

Enstaka!?!? SAMTLIGA mina epostkonton kommer avlyssnas och granskas:
* ett hotmail-konto
* ett gmail-konto
* två privata epostkonton jag hyr av ett svenskt företag (servern står i Danmark)
* Facebook
* Blogger (din egen blog är ju också huserad i utlandet)

Utöver detta passerar mer ofta än inte min trafik gränserna av misstag också.

Dessutom, trots filtering, finns gränser för hur hög specificitet (inte hitta de oskyldiga) man kan få. Sensitivitet (hitta de skyldiga) är alltid i omvänd relation till specificitet. Säg att sensitivteten är 90% (fångar 9/10 intressanta brev) och specificetiten är 99% (rensar bort 99% av alla oskyldiga). Då kommer FRA sitta med hundratusentals oskyldiga privatpersoners epost varje dag. Förbättra oddsen så du når ner till ett "enstaka" oskyldigas - då landar sensitiviteten på bråkdelar av procent (dvs övervakningen är verkningslös).

Enda syftet jag kan se med denna övervakning är att förtrycka befolkningen och ta ifrån dem fri kommunikation. Det skyddar inte från "hot mot Sverige" i bemärkelsen "skyddar befolkningen" - tvärtom! Den hotar befolkningen och skyddar den yttersta politiska makten!

Lagar och övervakningstankar som dessa hör hemma i fascistiska diktaturer. KGB i Sovjet. Stasi i DDR. Lägg inte till FRA i Sverige till denna lista!

Johannes sa...

Att ge standardsvar åt sina väljare måste vara det lägsta man kan göra. Hoppas du skäms.

/J.

johan sa...

Hej Staffan.

Jag undrar om du inte har missförstått ditt mandat i riksdagen. Du innehar inte den position du har för att du ska fostra dina väljare i frågor du tycker att de inte förstår, du är där för att du fick ett förtroende av dem att representera _dem_.

Oavsett hur insatta eller inte de är.

Om du anser att dina väljare är oinformerade eller inte är ointressant eftersom du är där för att _de_ har gett dig den möjligheten. Därför är det i första hand dem du ska lyssna på och inte det parti som hade vänligheten att rekommendera dig för en riksdagsplats. Oavsett om du inte tycker att de har förstått vare sig frågan eller problematiken.

När till och med en av regeringens IT-experter (Patrik Fältström), som händelsevis också råkar vara en av världens ledande experter på just internetteknik, sågar lagen bland annat utifrån en teknisk synvinkel, tror du inte då att du kanske eventuellt har fel om hur övervakningen kommer att ske, vad den kommer att omfatta för trafik som avser de så kallade svenska förhållanden, hur den kommer att slå mot enskilda och hur stort eller litet antal människor som felaktigt kommer att få sin korrespondans läst? Är det så att du inte litar på hans omdöme eller tror du rentav att han har fel? I så fall, på vilka grunder?

För övrigt så ifrågasätter jag värdet av påståendet om att en på tio miljarder fastnar i filtret eftersom ni i den siffran inte har uppgett hur många meddelanden man har snappat upp, under hur lång tid detta skedde eller vad ni betraktar som meddelanden. En på tio miljarder låter kanske lite men det beror helt på vad man vill förminska/förstora. Tänk bara om det är så hög sannolikheten är att en stjärna har en planet med exakt samma förutsättningar för liv som Tellus, då skulle det bara i vår galax Vintergatan rent statistiskt finnas minst tjugo planeter med hög chans för liv och i hela universum minst hundra miljarder sådana planeter! Det gör en på tio miljarder till rätt bra odds, tycker du inte?

Anonym sa...

Så här fungerar digital trafik:
Ett mail eller ljudet från ett samtal delas upp i tusentals mindre delar som skickas ut på nätet. Likt vattendroppar kommer det att studsa den lättast framkomliga vägen - inte tillsammans utan i var för sig.

Vid landets gränser kommer det således tusen små paket som var för sig innehåller näst inttill ingenting alls. Varje paket för sig är ointressant oavsett sökbegrepp.

Således måste all information samlas in och sättas samman. Till sitt ursprungliga mail, samtal, surfning eller vad det nu var - för att FRA ens skall kunna avgöra att det är ointressant. Detta görs vid tre punkter i Sverige- informationerna från alla tre punkterna måste samköras för att informationen skall kunna skannas. Detta gäller även information som enbart tangerar dessa knutpunkter.

Att således säga att enbart information som passerar landets gränser kommer att undersökas är inte sant och inte heller att bara viss kommunikation påverkas - för att veta vilken kommunikation som är på väg var och med vilket innehåll, så måste alltså all information sparas och pusslas.

Jag är säkert en av dem som du uppfattat som otrevlig.

Det är dess värre svårt att vara allt igenom artig och trevlig mot en person som står i begrepp att avskaffa grundläggande demokratiska världen och själv inte ens tycks inse att så är fallet.

Vilket partistöd, utanför riksdagsgruppen finner du för ditt ställningstagande?

Jag uppfattar att Centerpartiet står eniga och även om jag inte sett några lokala fördömmanden kring ditt ställningstagande i frågan så ser jag heller inga påhejanden.