torsdag, april 24, 2008

Vårt viktiga Försvar!

Från centerpartiets hemsida:

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet idag riskerar strax under tio förband att läggas ned eller flyttas som en följd av de besparingar Försvarsmakten nu genomför. Enligt TT:s rapportering under eftermiddagen rör det sig dock endast om fyra orter: Eksjö, Luleå, Karlsborg och Uppsala.

Centerpartiets försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson manar till lugn:
– Det finns utrymme för att effektivisera det svenska försvaret, men saker och ting måste tas i rätt ordning. Det pågår olika analyser och regeringens förslag om försvarets inriktning kommer i höst.Proposition i höst
Regeringen kommer att sent i år lägga fram en inriktningsproposition i vilken man lägger fast försvarspolitiken för ett antal år framöver. Som underlag för propositionen finns bland annat Försvarsberedningens kommande rapport i vilken de ger förslag till inriktning av försvaret. Rapporten ska baseras på den omvärldsanalys beredningen överlämnade till regeringen i december förra året. Försvarsberedningens papport överlämnas i mitten av juni.

Även Försvarsmakten har inkommit med en rad olika underlag. Regeringen har bett om förslag på besparingar, förslag som Försvarsmakten ska återkomma med i mitten av maj. Regeringen ska sedan väga samman de underlag som kommit in från olika håll, och presentera en proposition sent i höst. Först då kommer besked om eventuella förändringar i grundorganisationen.

På längre sikt är det viktigt att analysera Sveriges försvarskostnader relativt jämförbara länder i vår omvärld. Vi är ett militärt alliansfritt land som vill och ska ta vårt ansvar för fred och säkerhet i världen, säger Staffan Danielsson.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Försvaret halveras varje år – hur länge kan man fortsätta att dela en kaka i två? Två återstående flygflottiljer är ett hån, oavsett hur fort Gripen kan flyga. Lär politiker inget av historien? Kommunisterna applåderar naturligtvis men räkna inte med fler borgerliga röster i nästa val.

"Gud och soldaten vörda vi,
när tider av fasa de står oss bi.
Men när faran är borta och fyllda äro faten,
då glömma vi Gud och förakta soldaten."

Staffan Danielsson sa...

jag hänvisar till mitt inlägg försvarsturbulens.

Självklart finns det smärtgränser för det svenska försvaret.

Vårt försvar ska på alliansfrihetens grund ge Sveriges bidrag till fred och säkerhet härhemma och i världen.