tisdag, januari 15, 2008

"Följ Putin, sa Urban Ahlin"

Jodå, jag är ju på konferensen Folk och Försvar i Sälen. 300 människor i olika positioner som diskuterar Sveriges säkerhet och försvar.

Försvarsminister Tolgfors hade ett genomarbetat tal igår, med klara besked i en rad aktuella frågor.

Mycket fokus på försvarets budgetunderskott och hur besparingar ska ske, både i år och för försvarsmaterielen framöver.

Igår diskuterades utrikesfrågor och givetvis gasledningen. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin gav sig ut på djupa vatten, tycker jag. Andemeningen i det han sa var, som jag uppfattade det: Hade Ryssland fått en ansökan om en gasledning i sin ekonomiska zon hade man säkert struntat i ingångna avtal och internationella konventioner, och med hänvisning till egna nationella intressen helt enkelt sagt nej. Sverige borde följa Rysslands exempel....

Min enkla fundering är om inte Sverige som litet land istället borde vara den förste att värna och respektera internationella avtal och internationell rätt.Vi borde rimligen agera som ett föredöme för hur Ryssland borde agera, och inte tvärtom.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Diskuterar ni inte FRA-förslaget i pauserna? Nog har ni väl en färdig plan för hur ni snabbt och smidigt ska kunna klubba massavlyssningen framåt sommaren?

Staffan Danielsson sa...

OK, Fredrik, jag svarar även på detta...
regeringen arbetar med propositionen i denna svåra fråga, där alliansen byggde in ett antal integritetsförbättrande förslag, och där s ligger mycket, mycket nära.

Fredrik sa...

Tack för svar. Här kommer några konstruktiva förslag, som säkert alliansen och s skulle kunna enas kring:

1) Skapa särregler för sökbegrepp som är hänförliga till enskilda som uppehåller sig i Sverige. Ett minimikrav är förhandsprövning av dessa sökbegrepp, men ett direkt förbud bör också övervägas.

FRA har förklarat att det endast är i sällsynta fall som spaning kommer att riktas mot objekt i landet. Ett uttryckligt förbud skulle alltså inte äventyra FRA:s förmåga. En eventuell förhandsprövning skulle inte heller innebära någon tung byråkrati. Däremot skulle en sådan prövning eller ett uttryckligt förbud avsevärt stärka allmänhetens förtroende för verksamheten.

2) Utforma lagen så att information som inhämtats för FRA:s forsknings- och utvecklingsändamål inte får komma till direkt användning i underrättelseproduktionen. På detta sätt kan man förhindra att FRA ägnar sig åt inhämtning och lagring av enskildas trafikdata som sedan också utnyttjas i underrättelsesyfte.

Om FRA har behov av att inhämta och lagra enskildas trafikuppgifter för att utveckla sin metodik/teknik är det mycket viktigt att det hela också stannar vid detta. Ingen ändamålsglidning får förekomma, där forskningsmaterial förvandlas till underrättelsestoff. Detta måste komma till tydligt uttryck i FRA-lagpaketet, vilket inte är fallet med nuvarande skrivning.

3) Tillsätt en medborgarkommission som får i uppdrag att granska FRA:s verksamhet 1995-2007 från integritetssynpunkt. FRA begär vårt förtroende. Då vill vi vara säkra på att FRA är en pålitlig myndighet. Idag finns många frågetecken, eftersom tillsynen varit så bristfällig. Granskningen kommer också att ge värdefull kunskap inför det fortsatta lagstiftningsarbetet.

4) Detaljreglera FRA:s samarbete med andra länder.

5) Det är mycket långtgående att en myndighet ges ett generellt tillstånd för avlyssning av all kabeltrafik som passerar gränsen. Det förekommer i andra länder att avlyssningen i tråd bara avser de kommunikationer som anges i ett uttryckligt tillstånd. FRA bör inte ges någon generell möjlighet till avlyssning.

6) Skapa oberoende kontrollorgan. (FUN är en del av försvarssfären och kommer i praktiken aldrig att vara opartisk, oavsett om enheterna leds av lagfarna domare eller ej)

7) Väg in integritetsskyddskommitténs synpunkter vid utformandet av propositionen. Vänta inte till kontrollstationen.

Arvid sa...

Nu vill jag inte vara oförskämd, men vad är det egentligen ni röker i riksdagen? Och kan jag få smaka?

"Min enkla fundering är om inte Sverige som litet land istället borde vara den förste att värna och respektera internationella avtal och internationell rätt.Vi borde rimligen agera som ett föredöme för hur Ryssland borde agera, och inte tvärtom."

Hur naiv och eller storhetsvansinnig får man bli, ens som svensk riksdagsman? Varför skulle någon, och särskilt Ryssland av alla länder(?!) bry sig det minsta om Sveriges exempel i allmänhet, eller så kallad internationell rätt i synnerhet?!