onsdag, april 18, 2007

bra med samsyn om försvaret

INRIKES 2007-04-18

(avlyssning4: Centern beredd studera förslag)

Staffan Danielsson, centerpartist i riksdagens försvarsutskott, glädjer sig över att socialdemokraterna bejakar behovet av underrättelseverksamhet och signalspaning.
Enligt Danielsson underkänner socialdemokraterna nu sin egen beredning av frågan i regeringsställning, när de kräver utredningar som de själva aldrig tillsatte.
Samtidigt är han beredd att delvis tillmötesgå deras kravlista.
- Det är värdefullt med en bred samsyn i försvarspolitiska frågor. Det är viktigt att reglera signalspaningen och vi är beredda att titta på andra förslag som ytterligare kan förbättra det här. Nu kommer äntligen sådana förslag och dem ska vi titta på i utskottet.
Danielsson tolkar Bodström och Messing som att de är beredda att redan i sommar ställa sig bakom ett beslut som i huvudsak utgår från regeringens förslag. Samtidigt öppnar han för att formuleringen kring själva mandatet, "yttre väpnat hot", kan antas med socialdemokraternas definition.
- Sedan kan väl utvidgningen till "yttre hot", som de är kritiska till, utredas vidare, säger Danielsson.
- Den här frågan är försenad i en tid när hoten från terror och mot våra utlandsstyrkor faktiskt finns. En ytterligare försening med flera år vore olycklig, säger Danielsson.

Copyright: TT

3 kommentarer:

Jakob Gabrielsson sa...

Jag tycker det känns pinsamt att vara centerpartist en dag som denna. Vad hände med vårt manifest om integriteten? Borde inte vi ha haft just denna kravlista från dag 1?

Socialdemokraterna är självkritiska och inser hur dåligt underbyggt deras eget förslag var. Men hur står det till i vårt parti? Jag skäms.

Och snälla, Staffan Danielsson, gör nu inte om samma misstag. Låt denna mycket stora fråga få en grundlig beredning. Försök inte driva igenom lagen till sommaren. Det är inte bråttom.

Sluta också prata om kabelaccessen som en akut nödvändighet för att idag skydda svensk trupp utomlands. Du har ju nu så mycket fakta att du vet att detta inte är sant.

Staffan Danielsson sa...

Förra regeringen var handlingsförlamad i denna fråga. Centerpartiet i regeringen drev fram flera starka åtgärder för att förstärka integritetsskyddet givet att det tyvärr behövs en signalspaning mot yttre allvarliga hot, i etern och i tråd.
Vi ska självfallet med öppet sinne studera socialdemokraternas nu lagda förslag, formuleringen "yttre hot" är viktig att avgränsa. Det är inte säkert att ordet "väpnade" är det bästa, ta t ex ev attacker med biologiska eller kemiska gifter.

S-listan i övrigt, liksom även propositionen, går alltid att resonera kring, det här är komplexa frågor och olika varianter har för- och nackdelar.

S accepterar nu liksom även vi behovet av signalspaningen, och av att reglera den. I över fem år låg man på frågan utan att tillsätta de utredningar som man nu pratar om.

Vi har ju föreslagit en kontrollsituation för att kunna utvärdera den nya lagen inom två år från integritetssyddssynpunkt.

jakob gabrielsson sa...

Nej, Staffan, partiet har inte drivit fram "starka åtgärder" för att stärka integritetsskyddet här. Vi har svikit väljarna och våra utfästelser i manifestet. Det anser också flera ledarsidor.

Och vad är egentligen tanken med kontrollstationen? Att kontrollera exakt hur illa den undermåliga lagen har tillämpats, eller?