fredag, november 03, 2006

Religion och könsstympningar

Vi upprörs många över religiösa sedvänjor i vissa muslimska grupper i Afrika och könsstympa små flickor. Människor tror sig ha fått i budskap av "Gud" att ändra hans skapelse på detta sätt.
Jag tycker 1. att det är fel att skada människokroppen genom kirurgiska ingrepp och 2. att detta i så fall först får ske genom ett medvetet beslut av den vuxna människan själv.

Lagarna i ett demokratiskt rättssamhälle ska förvisso trygga den enskildes frihet på t ex det religiösa området, men de måste också trygga den enskildes - framförallt barnets - rätt till sin kropp som den är skapad. (Och jag menar också att det finns gränser för hur religionen kan tillåtas föreskriva t ex osynliggörande av kvinnan genom att hela huvudet döljs av en slöja).

Vi talar nu mest om kvinnlig könsstympning, men det finns ju faktiskt också en manlig sådan sedan flera 1.000 år tillbaka, nämligen Judendomens tecken på att enligt sin tro vara guds egendomsfolk genom att förhuden på männen opereras bort.

Även detta borde - om det genomförs - vara ett medvetet beslut av den vuxna mannen, inte något som som föräldrar beslutar på sina barns vägnar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra åsikter om könsstympning av pojkar Staffan!

I år har det nu inkommit 3 motioner i frågan, frå V, S och M. Om du nu kan övertyga C att rösta för Vs eller Mariettas motion så är vi kanske snart av med denna skamfläck i svensk lagstiftning.

Den bästa motionen hittils i ämnet som ordentligt beskriver vad det handlar om lades förra året av Tasso Stafilidis.
Könsstympning av pojkar


Årets motioner:

"Omskärelse av minderåriga" av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

"Sexualpolitik" av Elina Linna m.fl. (v)

"Samtycke vid omskärelse", Hillevi Larsson (s) Maryam Yazdanfar (s)


Jag kan bara konstatera att det verkar som om nästan ingen i samhället har
lust eller klarar av att se att pojkar och män kan vara offer för sexuellt våld.

Det tydligaste tecknet på det är ju förarbetet till lag 2001:499.
80 sidor långt, men förtiger helt den kroppsskada en könsstympning innebär för den drabbade.
Förarbetet vittnar om en sexualmoral från tidiga delar av 1900-talet.
Stympning av kvinnor som medicinsk behandling mot hysteri och
nymfomani dalade som i popularitet redan på 1920-1930-talet.

Mannen

Staffan Danielsson sa...

jag har ju upprörts över den kvinnliga omskärelsen, och tänker man djupare är ju den manliga av principiellt samma karaktär, att föräldrarna gör ingrepp i sina barns kroppar som förändrar dem från hur de skapats.
jag kommer att fortsätta att diskutera och agera i denna principfråga.