torsdag, oktober 12, 2006

mindre prat och mera verkstad!

Jag är glad över mina två "oppositions- och inlärningsår" i riksdagen med ersättarplatser i skatte- och i trafikutskottet. Två utskott med många propositioner och massor av motioner och många kammardebatter. I opposition är det också enklare att profilera sig genom att ställa frågor och interpellationer till regeringen, och att lägga många enskilda motioner.

Nu är Alliansen vid makten, och ska kunna gemonföra mycket av det som jag och andra motionerat,frågat och interpellerat om. Så det blir mycket mer av jobb innan riksdagsbesluten med att delta vid utformingen av regeringens förslag och att lotsa dem genom riksdagen, än att motionera, fråga och interpellera. Skulle jag tro.

Så utskottsplatserna. Mycket viktigt, för det avgör vad man kommer att i hög grad arbeta med under mandatperioden. Jag var tidigare ersättare i skatteutskottet och i trafikutskottet, och trivdes mycket bra med det. Innan dess har jag ju främst utanför riksdagen drivit lantbruks- och landsbygdsfrågorna.

Nu får jag en ny spännande plattform för bla dessa frågor genom att jag blivit ordinarie ledamot i EU-nämnden. Regeringen överlägger med EU-nämnden inför sitt agerande i Bryssel i olika frågor. Detta sker nästan varje fredag och är alltså arbetstungt med många frågor och mycket att läsa in och ta ställning till.

"Mitt" utskott blir nu försvarsutskottet, som ordinarie ledamot. Också det en spännande utmaning. Tunga och viktiga frågor med allt mer fokus på internationella fredsinsatser utifrån det inte så jättestora men tekniskt mycket framstående försvar vi har. Också andra tunga områden kring katastrofberedskap och samhällets sårbarhet m.m. Mycket av arbetet i utskottet är att nära följa det viktiga arbetet i den största myndigheten vi har i Sverige, vårt försvar, medan riksdagsdebatterna blir färre.

Så därför... Jag kommer säkert att rasa i tidningarnas topplistor på volymen motioner, frågor, interpellationer och inlägg i riksdagen...

Orsaken är enligt ovan, Alliansen regerar och försvarsutskott och EU-nämnd är mycket arbete men mindre prat...

Jag ser fram mot det!

Inga kommentarer: