onsdag, augusti 23, 2006

Kräv kvalitet vid offentlig mat-upphandling!

Inlägg i Land Lantbruk i fredags:

Ställ höga krav på djuromsorg vid upphandling av livsmedel!

Sverige ligger i täten i världen vad gäller höga krav på en god djuromsorg och miljö vid all livsmedelsproduktion.

Samtidigt säljs i stor utsträckning mat från andra länder producerade under väsentligt lägre krav inom framförallt restauranger och storhushåll, men även i stor omfattning även till konsument.

Därför behövs en starkare ursprungsmärkning vid försäljning av mat i detaljhandel och i restauranger och storhushåll.

Samtidigt som stat, landsting och kommuner ställer höga krav på det svenska jordbrukets djuromsorg och miljö upphandlar man i betydande utsträckning mat som är producerad under väsentligt lägre djurskyddskrav. Detta är motsägelsefullt och motverkar självfallet den goda djuromsorg som vi vill eftersträva både i Sverige och internationellt.

Jag anser att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat bör ställa krav på en hög djuromsorg på den nivå som krävs av vårt eget jordbruk. Till exempel ska kor ha rejäla rastfållor och släppas ut på bete, grisar ska inte svanskuperas men ha tillgång till halm, och kor,grisar och höns ska ha goda vistelseutrymmen och inte rutinmässigt tillföras antibiotika eller botas från salmonella.

Självfallet ska EUs upphandlingsregler respekteras, och all mat som uppfyller de ställda kraven ingår i anbudsgivningen.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har i i riksdagen i maj givit tydligt besked om att vårt förslag inte strider mot de krav som EU ställer på upphandling:

” När det gäller krav på en produkt ska reglerna om tekniska specifikationer i LOU (Lagen om offentlig upphandling) tillämpas, dessa regler ger möjlighet att att föreskriva t e x en viss produktionsmetod. Detta ger stöd för möjligheten att vid upphandling av livsmedel ställa krav på särskild djuromsorg i överensstämmelse med svenska djurskyddslagstiftning. Kraven måste naturligtvis hålla sig inom vad som är tillåtet inom gemensakpsrätten och kan självfallet inte uttryckas som ett krav att efterleva svensk lag utan måste formuleras som allmänt hållna krav. Det finns således goda möjligheter för kommuner och landsting att ställa en rad krav exempelvis avseende djurskydd i upphandlingen av livsmedel”.

Centerpartiet driver över hela landet att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat ska upprätta tydliga kriterier på god djuromsorg som sedan ska tillämpas vid upphandlingen av livsmedel. Vi utmanar övriga partier att haka på!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

Inga kommentarer: