måndag, mars 27, 2017

SVT om invandrare och arbete - Fake news?

Ja, min rubrik är lite provocerande.

Min poäng är att ger SVT verkligen hela bilden, eller söker man lite väl mycket övertolka den nyhet man presenterar.

Hade inte 244.000 utrikesfödda fått jobb skulle Sverige fått allvarliga problem med ekonomin, säger SVT...

Alexandra Boscanin i GP visar den helhet som inte SVT nämner. Visst har 244.000 utlandsfödda kommit i jobb de senaste 9 åren. Men antalet som har kommit till Sverige är 400.000.

Dessutom definieras jobb som att man har någon form av arbete minst 1 timme per vecka.
Jag beställde en RUT-rapport som visar att efter 15 år i Sverige har endast 50 % helårsarbete på hel- eller deltid.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kritiserar också SVTs brist på helhetssyn.

Nationalekonom Mats Hammarstedt på Linnéuniversitet dömer ut SVTs bild än mer.


Jag förstår att media gärna vill förmedla positiva artiklar om migrationen och dess lönsamhet, typ. Och likaså att många gärna delar varje artikel med det budskapet, inklusive mig.

Men det blir fel om fakta inte stämmer, om viktiga bitar utelämnas så att artikeln inte speglar verkligheten.
För verkligheten kommer nämligen alltid fram till slut, och när de som tagit till sig denna SVT-artikels lite ensidiga budskap upptäcker att den inte redovisade hela bilden, då minskar deras förtroende för SVT kraftigt.

Därför är det allvarligt när välvilliga artiklar och uttalanden sprids som inte har täckning i verkligheten. De artiklarna och uttalandena slår tllbaka och är kontraproduktiva.

Rekordet i att ge en falsk bild i bästa välvilja har nog fortfarande DN med sin famösa Sandvikenartikel år 2014, att Sandviken tjänade över en halv miljard årligen på invandringen. Den artikeln står fortfarande kvar på DNs nätsida utan någon korrigering.

Tino Sanandaji har med all rätt gjort slarvsylta av artikelns verklighetsbeskrivning, om nu någon skulle tro på den.


9 kommentarer:

 1. Det var någon som nämnde seriösa media. Finns det såna i Sverige i dag?

  SvaraRadera
 2. Så infödda Svenskar bidrar inte i huvudsak till välfärden? Det viktiga när det gäller alla som bor i Sverige och utrikesfödda eller de med utländsk bakgrund är inte hur många som kommit i arbete utan hur många som INTE har kommit i arbete.
  SVT ljuger det Svenska folket rakt upp i ansiktet och får dem att dra helt felaktiga slutledningar på helt falska grunder. Propagandacentralen SVT/SR är livsfarliga för vår demokrati. De förstår inte skillnaden mellan arbetskraftsinvandring på 60-70-talet kontra hur låg sysselsättningsgraden är hos de som kommit till Sverige och har varit här i 15 år eller längre eller har de en dold agenda och i så fall varför? Förstår de eller förstår de inte hur många av Sveriges arbetsföra befolkning som måste vara sysselsatta med ett arbete som inte är skattefinansierat för att pensionssystemet och välfärdsnäten inte skall haverera på sikt?
  Enadera så är de helt inkompetenta i SVT/SR ledningen och deras rabblande papegojor i TV-rutan och på olika radiokanaler alternativt så driver de regeringens och alliansens politik totalt utan faktagranskning och utan enkla nationalekonomiska och demografiska fakta.

  Texten här under är skriven av Tino Sanandaji::
  ·
  SVT gör ett nytt försök att förvirra:

  ”Det är de utrikesfödda som fått de nya jobben i Sverige. Det visar den sammanställning av statistik som SVT Nyheter har gjort. Och utan det inflödet av arbetskraft skulle den svenska ekonomin få stora problem. Den svenska ekonomin har blivit en jobbmaskin. Totalt har sysselsättningen ökat med 244.000 personer de senaste nio åren – och hela jobbökningen har gått till de utrikesfödda. Det visar SCB:s Arbetskraftsundersökning mellan åren 2008 och 2016.

  För inrikesfödda har det inte skett någon ökning alls av sysselsättningen. Till stor del beror detta på att det var de inrikesfödda som drabbades hårdast efter finanskrisen. Bara under ett år försvann 111.000 jobb för denna grupp och det var först förra året som de inrikesfödda har kommit upp på samma nivå som före krisen....Hade vi haft en situation där bara inrikesfödda svarade för arbetskraftsförsörjningen skulle antalet arbetstagare inte räcka till”

  Perioden 2008 till 2016 som undersöks ökade antal invandrare med 503 tusen. Det är därför inte speciellt imponerande att 244 tusen fler är sysselsatta. Bara 16 tusen av dessa 244 tusen jobb beror på ökat andel sysselsatta, resten är ren befolkningsökning. Andel sysselsatta ökade ännu snabbare bland inrikes födda än bland invandrare, vilket innebär att gapet i sysselsättning växte något.

  SVTs siffor är omöjliga att tolka när de aldrig talar om att antal invandrare som inte arbetar men måste försörjas växte med ännu mer, med 249 tusen. Tillskottet av sysselsatta har varit mindre än tillskottet av de som måste försörjas. Dessutom är många sysselsatta inte riktiga jobb utan åtgärder eller någon som jobbar en timme i veckan.

  Det avgörande för ekonomin är hur mycket som produceras per person som måste försörjas, inte hur stor befolkningen är. Därför mäts arbetslöshet och sysselsättningsgrad alltid och överallt i procent.

  SVT påstående om finanskrisen är således nonsensartad. Finanskrisen drabbade invandrare hårdare om man räknar procent sysselsatta. Att jämföra antal utan att ta hänsyn till att invandrarbefolkningen växte med flera hundra tusen och sen dra slutsatsen att invandrare klarade finanskrisen bättre är häpnadsväckande oseriöst.

  Påståenden om arbetskraftsbrist är också svammel som bortser från att efterfrågan på arbetskraft ökar när befolkningen växer. S-styrda Arbetsförmedlingen låtsas att det finns ett viss "behov" av arbetskraft oberoende av folkmängden.

  Tricket är att utnyttja allmänhetens bristande förståelse av demografi för att förvirra de som inte kan ekonomi. Det är som att säga att Banglades skapade 30 miljoner fler jobb medan Danmark har samma antal i arbete och dra slutsatsen att Banglades därför har starkare ekonomi. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UnP8LmW5u3g

  SvaraRadera
 3. Nä, det är inte fake, att det är fake, att arbeta med ett skattefinansierat miffojobb ca en timme i veckan är rena rama svindeln, och ett finfint sätt att frisera statistiken, problemet är inte att man (SvT) lurar sina tittare eller skattebetalarna, problemet är att denna falska bild vad som är "arbete" är en skymf mot alla som migranter som skulle vilja ha ett riktigt arbete, men inte kommer in i den verkliga arbetsmarknaden, varför då tvingas låtsas, eftersom vi svenskar låtsas, och det blir precis som i Sovjet, att man låtsas arbeta, men i själva verket gör något annat. Dessutom ger det bara rekyl, dvs skapar ännu mer frustration och social oro, eftersom man ger sken av att det går att skapa arbetstillfällen på politisk väg, när det i själva verket är ett monumental misslyckande, som leder till social utslagning, skenhelighet och ett uppdelat Sverige, med Sverige åt Svenskarna, och Nysvenskarna som något att visa upp för omvärlden, hur bra vi är på att hålla oss med ett nytt proletariat, och det blir inte bättre av att alla är med att frisera statistiken, inkl arbetarrörelsen, som dansar med och upprätthåller en skenbild, varför skulle vi bry oss, när det ändå bar är fasaden som räknas.

  Av detta följer att tidigare politiska beslut lagt grunden för en situation, strukturellt, som vi inte rikigt behärskar, samtidigt som den politiska retoriken ligger kvar i delvis gamla hjulspår, annars hade inte m och akb åkt på en sådan snytning, trots att vad de sakt ligger nära vad JB tidigare framfört, detta om att tala med SD. Nu är det så, att om det nya normala 2018 vet vi föga, i fråga om både vad som behöver göras, och vad som får säga och inte. S.W

  SvaraRadera
 4. Bland andra kriminalvården satsar på at nyanlända skall få jobba som bland annat vårdare.Lite tillspetsat kan man säga att de skall passa sina bröder och systrar på kåken.Jobbskapande??

  SvaraRadera
 5. Personligen har jag ingen tilltro till SVT som kan minska. Alls.

  SvaraRadera
 6. Jag har allt som oftast påpekat SVT och SR som rena LÖGNARE med falsk spridning av s.k. nyheter.
  Att de dessemellan går ut och varnar folk för att inte läsa "fake new´s, för man kan ju få fel uppfattning.
  Men sedan går de ut till svenska folket med det mest otroliga i nyhetsväg.
  Precis som att de inte betror folket att fatta bättre!
  De går definitivt under benämningen HYCKLARE tillsammans med regeringen, där nu en till fått lämna sitt uppdrag, äntligen!

  SvaraRadera
 7. Det är många inom Flyktinggeschäftet som skiter fullständigt i konungariket Sverige, när de av egoistiska och kortsiktiga skäl applåderar den destruktiva massinvandringspolitiken. Hit hör privata aktörer som driver skolor och vårdinrättningar, detaljhandelsidkare, tolkar, det rambergska advokatsamfundet, godhetsapostlar, nyliberaler, kulturmarxister etc.

  SvaraRadera
 8. Fast det är väl ändå relevant att beskriva att sysselsättningsgraden har ökat i Sverige? 2006 var den 78,8%, 2015 80,5%. Det är ju ingen naturlag att sysselsättningsgraden ska vara oförändrad över tid, särskilt inte med tanke på den internationella lågkonjukturen och den till stor del migrationsdrivna befolkningsökningen Sverige har haft under perioden.

  Våra nordiska grannländer har ju till exempel haft en sjunkande sysselsättningsgrad under samma period trots att de inte tagit emot tillnärmelsevis lika många migranter. (se http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsandel-i-olika-lander/?graph=/23791/1,6,8,21/2006-/)

  Dessutom så har genomsnittet antalet arbetade timmar per sysselsatt också ökat under samma period från 1599 till 1609 timmar. (Apropå den flitigt förekommande kommentaren att förändringen i antalet sysselsatta skulle bestå av personer som bara arbetar 1 timme per vecka). Där skiljer ju Sverige också ut sig mot både Finland och Danmark som har haft en minskning av antalet arbetade timmar under samma period. (se http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetstid/Arbetade-timmar-internationellt/?graph=/114/1,7,9,23/2006-/)

  SvaraRadera
 9. Under alliansens tid samlade Sverige på terrorister.Reflektion efter dagens terrordåd.
  http://www.vn.se/article/ryssland-kraver-utlamning-sverige-sager-nej/

  SvaraRadera